استفاده از DVD  به عنوان Local Repository   نصب package  ها ...

خوشبختانه خرداد امسال موقعیتی پیش آمد تا در کنار دوستان و ...

آموزش افزایش و کاهش سایز LVM   در اموزش قبل (اموزش ...

پیکربندی SNMP در ESXi از طریق Command Line در این آموزش به نحوه ...

آموزش گام به گام ساخت LVM LVM چیست؟ ساخت دیسک  LVM ...

باغ موزه گیاه شناسی تهران باغ موزه گیاه شناسی تهران، مکانی ...

فعال سازی Copy  و  Paste  از Clipboard  در vSphere Client در ...

چاپ متن رنگی در خروجی bash برای چاپ متن رنگی در ...

در صورت مواجه با پیغام خطای “The remote session was disconnected ...