دانلود دوره آموزشی (VMware vSphere 6.5 (VCP6.5-DCV از CBT Nuggets

این دوره‌ی آموزشی تصویری علاوه بر آموزش مفاهیم و مهارت‌های آخرین نسخه از برترین پلتفرم مجازی‌سازی یعنی VMware vSphere 6.5، کلیه‌ی اطلاعات لازم برای کسب مدرک معتبر VCP6-DCV را پوشش داده است. در این دوره مباحث اصولی شامل نصب، سازماندهی و مدیریت همه‌جانبه‌ی یک مرکز داده مجازی با استفاده از VMware vSphere v6.5 و بسیاری مباحث و مفاهیم کلیدی دیگر به صورت مفصل و عملی در مدت زمان 18 ساعت بررسی و  موشکافی و آموزش داده شده است.

 

سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشد:

1. Welcome to vSphere (3 min)
2. Hypervisor Overview (7 min)
3. vSphere Overview (12 min)
4. Installing ESXi (9 min)
5. Using the DCUI (9 min)
6. The VMware Host Client (12 min)
7. Deploying the vCSA (23 min)
8. Adding Hosts to vCenter (17 min)
9. vCSA’s Management UI (11 min)
10. Deploying a VM (23 min)
11. Virtual Switch (vSwitch) Overview (22 min)
12. vSwitch Creation and Configuration (25 min)
13. Adding More vSwitches (2 min)
14. iSCSI Datastore Concepts (7 min)
15. Creating an iSCSI Datastore (19 min)
16. Managing VMFS Datastores (5 min)
17. Creating an NFS Datastore (11 min)
18. VM Templates and Cloning (25 min)
19. Using Content Libraries (15 min)
20. Cloning a VM From a VM (6 min)
21. vMotion and Migration of VMs (26 min)
22. Using Snapshots (19 min)
23. VM Inventory and Renaming (17 min)
24. NIC Teaming and Other Standard vSwitch Policies (19 min)
25. Distributed vSwitch Concepts and Lab (22 min)
26. Distributed vSwitch: Additional Features (6 min)
27. vDS Feature Configuration (29 min)
28. Creating a DRS Cluster (22 min)
29. Affinity Rule Concepts (5 min)
30. Implementing Affinity Rules (13 min)
31. vSphere High Availability (HA) Concepts (8 min)
32. Implementing High Availability (HA) (16 min)
33. Testing vSphere High Availability (HA) (13 min)
34. Adding iSCSI Multipath (9 min)
35. Migrating VMKernel Adapters to a vDS (15 min)
36. VM CPU and Memory Control Overview (16 min)
37. Configuring VM CPU Limits and Reservations (12 min)
38. Using Resource Pools (10 min)
39. Resource Pool Concepts (13 min)
40. vApps (18 min)
41. Storage DRS (16 min)
42. VM Fault Tolerance (FT) Concepts (9 min)
43. Implementing FT (20 min)
44. vCenter Server Alarms (20 min)
45. Adding an LDAP Identity Source (13 min)
46. vCenter Permissions (19 min)
47. Troubleshooting vCSA Permissions (5 min)
48. vSAN (24 min)
49. vSAN Tidbits (6 min)
50. Troubleshooting vCSA Not Responding (15 min)
51. Storage Policy-based Management (SPBM) (17 min)
52. vSAN Fault Domains (6 min)
53. Storage I/O Control (SIOC) (6 min)
54. ESXi Host Profiles (10 min)
55. vSphere Update Manager (13 min)
56. ESXi Shell, SSH, and CLI (19 min)
57. Auto Deploy Concepts (11 min)
58. Implementing Auto Deploy (29 min)
59. ESXi Lockdown Mode (14 min)
60. Installing Windows Certificate Services (4 min)
61. vCSA Integration with External CAs Overview (5 min)
62. Replacing vCSA Certificates Lab (19 min)
63. Troubleshooting Reservations (21 min)
64. Troubleshooting VM Network Connectivity (8 min)
65. Troubleshooting Admission Control (8 min)
66. Troubleshooting VM Fault Tolerance (10 min)
67. Monitoring CPU (12 min)
68. Working with Datastores (17 min)
69. Pluggable Storage Architecture (18 min)
70. vCenter High Availability (HA) Concepts (6 min)
71. vCenter HA Implementation (21 min)
72. Using VMware Docs and PDFs (9 min)
73. vCenter Converter (5 min)
74. Certification and Exam Prep Guidance (7 min)

لینک از مدیافایر 

Password: maaleki.ir

 

حامد
اشتراک دانش رو دوست دارم برای همین سعی میکنم مطالب آموزشی ای تهیه شده دارای جزئیات خوب و به صورت کامل تهیه بشوند.استفاده از مطالب این سایت در هر جایی بلا مانع می باشد. اما ذکر منبع رفتاری حرفه ای و اخلاقی خواهد بود. من را از نظرات خود مطلع سازید. و اگر میخواهید در مورد من بیشتر بدانید سری به صفحه "در باره من" بزنید.