آشنایی با رایانش ابری (قسمت اول)

رایانش ابری Cloud Computing

رایانش  ابری  چیست؟

رایانش ابری مدلی رایانه ای است که تلاش میکند دسترسی کاربران را بر اساس نوع تقاضایی که از منابع اطلاعاتی و رایانشی دارند، آسان کند. این مدل سعی دارد با کمترین نیاز به منابع نیروی انسانی و کاهش هزینه ها و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات، جواب گوی نیاز کاربران باشد.

از آنجا که اکنون این فناوری در ابتدای راه است،  تعریف های زیادی از آن ایجاد شده است  اما بیشتر صاحب نظران بر روی قسمت­هایی از تعریف این پدیده هم رای هستند . به عنوان نمونه :

موسسه ملی فناوری استانداردها رایانش ابری ر اینگونه تعریف میکند:

رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه­هایی از منابع رایانشی قابل تغیر و پیکربندی (مثل: شبکه­ها، سرورها، فضای ذخیره­سازی، برنامه­های کاربردی و سرویس­ها) که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم­کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردد.

در دانشنامه های عمومی اینگونه بیان شده است که:

رایانش ابری مدل رایانشی بر پایه شبکه­ های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویسهای فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارائه میکند. رایانش ابری راهکارهایی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شیوه­های مشابه با صنایع همگانی (آب، برق،تلفن و …) پیشنهاد میکند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونهای انعطافپذیر و مقیاس پذیر از راه اینترنت به کاربر تحویل داده میشود. واژه ابر واژه­ای است استعاری که به اینترنت اشاره میکند و در نمودارهای شبکه های رایانه ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه اینترنت استفاده میشود.

دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این است که اینترنت همچون ابری جزئیات فنی اش را از دید کاربران پنهان میسازد ولایه­ای از انتزاع را بین این جزئیات فنی و کاربران به وجود می آورد. به عنوان مثال آنچه یک ارائه دهنده سرویس نرم افزاری رایانش ابری ارائه میکند، برنامه های کاربردی تجاری برخط است که از طریق مرورگر وب یا نرم افزارهای دیگر به کاربران ارائه میشود .نرم افزارهای کاربردی و اطلاعات، روی سرورها ذخیره میگردند و براساس تقاضا در اختیار کاربران قرار میگیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی میمانند و کاربران نیازی به تخصص یا کنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری که از آن استفاده میکند ندارند.

عموما مصرف کننده های رایانش ابری مالک زیر ساخت فیزیکی ابر نیستند، بلکه برای اجتناب از هزینه سرمایه­ای آن را از عرضه کندگان شخص ثالث اجاره میکند. آن ها منابع را در قالب سرویس مصرف میکند و تنها بهای منابعی که به کار میبرند را میپردازند. بسیاری از سرویس های رایانش ابری ارائه شده، با به کار گیری مدل رایانش همگانی امکان مصرف این سرویس ها را به گونه ای مشابه با صنایع همگانی(مانند برق) فراهم میسازند. این در حالی است که سایر گونه های عرضه کننده بر مبنای اجاره یا اشتراک، سرویس های خود را عرضه میکند. به اشتراک گذاردن قدرت رایانشی”مصرف شدنی و ناملموس” میان چند مستاجر میتواند باعث بهبود نرخ بهره وری شود. یک اثرجانبی این شیوه این است که رایانه ها به میزان بیشتری مورد استفاده قرار میگیرند زیرا مشتریان رایانش ابری نیازی به محاسبه و تعین سقفی برای بار حداکثر خود ندارند.

رایانش ابری مرحله بعدی در تحول اینترنت است.  وسیله ای که از طریق آن، همه چیز قدرت محاسباتی و فرآیندهای کسب و کار و…  به عنوان یک سرویس به شما تحویل داده می شود؛ در هر کجا و هر زمان که شما به آن نیاز دارید. البته مهم است بدانید که خدمات رایانش ابری رایگان نخواهد بود و اندازه مشخصی دارد. و به تناسب مقدار استفاده از منابع و خدمات برای مشتری صورت حساب فرستاده می شود. حتی خدمات ابری (مانند: جی میل گوگل یا zoho ) کاملا رایگان نخواهد بود.

  مزایای استفاده از ابر

  •  حمایت از چابکی کسب و کار

با ظهور ابر، یک سازمان می تواند یک نرم افزار جدید را تولید و یا حتی توسعه یـک نـرم افـزار جدیدرا بدون سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، و شبکه امتحان کند. این عمل روی شرکت هایی که نوآوری می­خواهند بکند تاثیر مثبت دارد و تجربه ای بدون خطر است.

 مثال، ممکن اسـت شـرکت شـما یـک کسب و کار جدید نرم افزار بخواهد، اما نشانی از بودجه های اضافی برای سخت افزار و یا نرم افزار و مدیریت این نرم افزار نیست. ممکن است شما نیاز بـه افـزا یشِ مقـدار فضـای ذخیـره سـازیِ در دسترس، برای بخش های مختلف داشته باشید، ارائه دهنـدگان سـرویس رایانش ابری ایـن نـوع خدمات را با قیمت مناسب و سرشکن (نسبت به قیمت پایه پیش بینی شده) ارائه می دهند.

فروشنده خدمات رایانش ابری ممکن است ذخیره سازی داده هایتان را بر اساس هر پتا بایـت یـا گیگبایت به شما اجاره بدهند . فروشندگان دیگر نرم افزار این سرویس را به ازای هر کـاربر یک برنامه محاسبه می کند. برخی از فروشندگان ارائه خدمات رایانش ابری می تواند هـر دو خدمات داخلی سیستم ها و نرم افزار به عنوان سرویس دهنده را – مبنی بر برنامه های کاربردی- با هم ترکیب کند. . بنابراین، این شرکت ها می توانند تنها با دریافت هزینه ای برای کاربران کـه نیـاز به نرم افزاردارند. (بدون سرمایه گذاری آن ها در زیرساخت های فیزیکی) این خدمات را ارائه کنـد . ممکن است، یک برنامه کاربردی، که توسط هزران نفر از کاربران داخلی بسیاری مورد استفاده قـرار گرفته است، مقرون به صرفه تر از پیاده سازی آن در خانه باشد. یک فروشنده ممکن اسـت یـک نـرم افراز را به صورت خاص یا تخصصی به تعداد کمی از مشتریان علاقه مند ارائه دهـد . در ایـن مـورد، اجاره این قابلیت ممکن است ارزشمند نباشد زیرا هزینه ها به زای هر مشتری، بالا هستند. بـاایـن حال، در شرایط دیگر، هزینه های داخلی، بالاتر از هزینـه­ی خـدماتی اسـت کـه از طریـق ابـر بـه آن دسترسی پیدا می کند.

  • صرفه جویی در زمان

کسب و کارهایی که صرفا برنامه های نرمافزاری را برای نیازهای مدیریتی خود بـه کـار مـی­برنـد، بدون آنکه از رایانش ابری استفاده کند، در معرض ضرر و زیان هستند. چون برای گرفتن برنامه های جدید و استفاده از آنها در مراحل کاربردی، زمان زیادی را از دست میدهند. اما اگـر بـه اسـتفاده از رایانش ابری روی آورند، از این هدر روی زمان جلوگیری میشود. وقتی که از رایانش ابری اسـتفاده میکنید، برای مشاهده اطلاعات مورد نیاز، فقط و فقط به کامپیوتر مجهز به اینترنت نیاز دارید.

  • نقص و خرابی کمتر

اپلیکیشن هایی که از طریق رایانش ابری کار میکند، به مدلهای کمتری نیاز دارند. نیاز به ارتقـای برنامه کمتر میشود و این ارتقاها عموما با مراکز داده مدیریت میشوند. لازم اسـت توجـه کنیم کـه بنگاههای مختلف، اغلب با نرم افزارها مشکل پیدا میکند، چرا که طوری طراحی نشده انـد کـه بتـوان با اپلیکیشنهای مشابه، از آنها استفاده کرد. رایانش ابـری باعـث می شـود کـاربران انـواع مختلـف اپلیشکن ها، از جمله سیستمهای مدیریت، کلمه پرداز (word processor) و ایمیل را با هم تلفیق کند. هر چقدر نواقص کمتر باشد، بهره وری کارمندان بیشتر میشود.

  • بسیج خدمات

خدمات مورد نیاز شما، میتواند از هر کجای دنیا در دسترس شما باشد. مثلا فروش از طریق تلفن مدیریت میشود. رایانش ابری دری را به سوی دنیای جدیدی از ابزارهای وایرلس به سوی کـاربران باز میکند که همه این ابزارها برای دسترسی به هر اپلیکیشنی میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

  • مطابق با تمایلات مصرف کننده

موفق ترین فعالیت های کسب و کار، فعالیتهایی هسـتند کـه تمـایلات مصـرف کنـنده را مـنعکس میکند. در حال حاضر، بیش از 70 درصد آمریکایی هایی که به اینترنت دسترسی دارند، به نحوی از یک منبـع رایانش ابری استفاده میکند. این منابع، چه استفاده از وب ایمیـل باشـد یـا ذخیـره سـازی داده و یـا نرم افزار، رقم استفاده از آنها همچنان در حال افزایش است. مصرف کنندگان به دنبال این هسـتند کـه کسب و کارشان را با یک رویکرد مدرن داره کند.

  •  کاربرد در رسانه های اجتماعی

امروزه، شبکه سازی اجتماعی، در میان کارآفرینان به امری مهم در برنامه ریـزی بـرا ی آینـده تبـدیل شده است. شرکتها این روزها از سایتهای اجتماعی مانند توییتر، فـ یسبـوک و LinkedIn بـرای بالا بردن سطح بهره وری خود استفاده میکند. همچنین شرکتها وبلاگها را برای برقـراری ارتبـاط با مصرف کنندگان مورد استفاده قرار میدهند تا نیازهای آنان را بدانند و برطرف کند. به طـور مثـال، LinkedIn وب سایتی پرطرفدار در میان رهبران کسب و کار بـرای تحقـق اهـداف همکـار ی اسـت. همچنین گروه های هدف به صورت کارآمدتری از طریق فیسبوک پیگیری میشوند. به علاوه، در این سایتها تکنیکهای جدید بازاریابی مورد استفاده قرار میگیرد و بنگاههای اقتصادی به مزایای همراه شدن با دنیای مدرن پی بردهاند.

  •  سازگاری با هر نوع برنامه ای

شرکت ها اغلب آخرین نرم افزارها را می خرند به امید اینکه فروش خود را بهبود بخشند. اما گـاهی اوقات برنامه ها نمی توانند به طور کامل نیازهای یک شرکت را برطرف کند. برخی بنگاه هـا بـه یـک مهارت شخصی نیاز دارند که نرم افزارهای معمولی نمی توانند آن را ارایـه کننـد. رایـانش ابـر ی ایـن فرصت را برای کاربر به وجود می آورد که اپلیکیشن های سفارشی بـر اسـاس یـک رابـط کاربرپسـند بسازد. در یک دنیای رقابتی، کسب و کار شما باید در جایگاه بالاتری نسبت به رقبـا باشـد. سـاخت برنامه ای خاص بر اساس سفارش و برای رفع نیازهای شما راه حلی برای این چالش است.

 

اما  رایانش ابری از کجا شکل گرفت ؟

پیدایش مفاهیم اساسی رایانش ابری به دهه 1960 باز می گردد. زمانی که جان مـک کـارتی اظهـار داشت که «رایانش ممکن است روزی به عنوان یکی از صنایع همگانی سازماندهی شود». تقریبا تمـام ویژگیهای امروز رایانش ابری – به همراه مقایسـه بـا صـنعت بـرق و شـکل هـای مصـرف عمـومی وخصوصی و دولتی وانجمنی- را پارک هیل داگلاس در کتابی که با عنوان «مشکل صنعت همگانی رایانه» در سال 1996 مورد بررسی قرارداد.

دروایل دهه 1990 میلادی ، شرکت های ارتباط از راه دور در درجـه اول ، اده هـا ی نقطـه بـه نقطه را به کاربران خود ارائه دادند. آنها شروع به گسترش ارائه خدمات شبکه مجازی خصوصی کردند که به شرکت های مخابراتی اجازه ارائه خدمات در ازای دریافت هزینه راداده است آنها قادر به بهینه سازی ،بهره برداری از منابع
– به منظور بهبود بهره وری از پهنای باند کلی خـود – شـدند . در این مراحل اولیه، اصطلاح “ابر” برای نشان ادن فضای محاسبات بین ارائه دهنده و کاربر نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

در سال 1997، پروفسور Ramnath Chelapa از دانشگاه اموری و دانشگاه کالیفرنیای جنـوبی، محاسبات ابری را این گونه تعریف کرد:”یک الگوی پردازشی که در آن مرزهای محاسباتی بر اساس منطق اقتصادی-نه فقط براساس محدودیت های فنی- تعین خواهد شد”. در طول نیمه دوم دهه1990، شرکت ها شروع به
دست آوردن درک بهتری از محاسبات ابری کردندو سودمندی خـود را در ارائه راه حل های برتر و خدمات به مشتریان دیدند در حالی که بازده داخلی به شدت بهبود می یافت.

در سال Salesforce.com ,1990  یکی از حرکت دهنده های اصلی برای اولین بـار در عرصـه ابـر شد که این شرکت پیشگام مفهوم ،”ارائه سرمایه گذاری در سطح برنامه هـا ی کـاربرد ی بـه کـاربران نهایی از طریق اینترنت “شد که نرم افزار را هر مشتری با دسترسی به اینترنت می تواند استفاده کند و سازمان ها بر اساس تقاضا و مقرون بصرفه بودن قادر به خریداری آن هستند.

مارک بنیوف، پارکر هریس و همکارانشان با راه انـدازی Salesforce.com بسـیاری از فنـاوری های یاهو و گوگل را برای برنامه های تجاری به کار گرفتند و آنچه را که مشتریان برای تجارت نیـاز داشتند، به طور کاملا دلخواه آنان پیاده کردند.مدتی پس از آن که safe.com مفهوم جدیدی در جهانبه ارمغان آورد در سال 2000 مایکروسافت مفهوم سرویس های مبتنی بر اینترنت را با افـزایش آنـانگسترش اد و آی بی ام در سال 2001 این مفاهیم را به صورت جزئی تر مطرح کردAmazon.com.  ، ثابت کرد که دوره حباب دات کام(یک حباب اقتصادی در خلال سال های 195 تا 200 میلادی که منجر به ایجاد گروه جدیدی از شرکت ها بر پایه اینترنت بود) را می تواند با ارائه خدمات خرده فروشی خود مبتنی بر وب بـا موفقیت پشت سر بگذارد. آمازون متوجه شد که مدل جدید زیرساخت رایانش ابری این امکان را می دهد که آن ها ظرفیـتهای موجود خود را با بازده بسیار بیشتری استفاده کند. سایت آمازون با مدرن سازی مرکز داده خودنقش مهمی در گسترش رایانش ابری ایفا کرد. بعد از حباب دات کام، بود که آن ها دریافتند با تغیـرمرکز داده های خود که ماننداغلب شبکه ­هـای رایانـه ای در بیشـتر اوقـات تنهـا از 10٪ ظرفیـت آن استفاده می­شد و مابقی ظرفیت برای دوره­های کوتاه اوج مصرف در نظر گرفته شده بـود -مـی تواننـدبازده بیشتری دریافت کنند. در وایل دهه 2000 گوگل به یـک بـاز یکن کلیـدی در بـازار تجـارت دراینترنت تبدیل شده بود. در سال 2006، این شرکت Google Docs را راه اندازی کـرد ایـن خـدمت، قدرت محاسبات ابری و به اشتراک گذاری سند به طور مستقیم به کاربران نهایی را به ارمغان آورد.

آمازون از سال 2006 امکان دسترسی به سامانه خـود از طریـق وب سـرویس هـای آمـازون را بـر پایه رایانش همگانی ارائه کرد. در سال 2007، گوگل و آی بی ام بـه همـراه چنـد دانشـگاه پـروژه ای تحیقاتی در مقیاسی بزرگ را در زمینه رایانش ابری آغاز نمودند.در اواسط سال 2008 سایت موسسه تحیقاتی گارتنر رایانش ابری را فرصتی برای ارتباط میان کاربران IT و میـان فروشـندگان سـرویس های IT توصیف کرد و آن را باعث تحول شرکت ها از نرم افزارها و سـخت افزارهـای اختصاصـی بـه سوی سرویس های مبتنی بر استفاده کاربران دانست و همچنین پیشرفت و رشـد فـروان در برخـی زمینه های IT و کاهش فعالیت در برخی دیگر از زمینه های IT را پیش بینی کرد.

انقـلاب Cloud Computing بـه وسـیله شـرکت هـایی نظیـر گوگـل Salesforce ، Amazon و YAHOO به همراه شرکت های قدیمی تری نظیر Intel ،IBM ،Hewlet Packard و مایکروسـافت دنبال می شود و از سوی شرکت هـا ی بزرگی مثـل Procter ،L’Oréal ،B&D ،General Electric & Gamble و Valeo پذیرفته شده است.

 

 

حامد
اشتراک دانش رو دوست دارم برای همین سعی میکنم مطالب آموزشی ای تهیه شده دارای جزئیات خوب و به صورت کامل تهیه بشوند.استفاده از مطالب این سایت در هر جایی بلا مانع می باشد. اما ذکر منبع رفتاری حرفه ای و اخلاقی خواهد بود. من را از نظرات خود مطلع سازید. و اگر میخواهید در مورد من بیشتر بدانید سری به صفحه "در باره من" بزنید.